رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جلسه شورای هماهنگی بهبود ترافیک شهرستان تاکستان تشکیل گردید.


19 شهريور, 1399 - 13:30 -- روابط عمومی فرم...
به ریاست رضا طاهری فرماندار تاکستان

جلسه شورای هماهنگی بهبود ترافیک شهرستان تاکستان تشکیل گردید.

‍ جلسه شورای هماهنگی بهبود ترافیک شهرستان تاکستان به ریاست طاهری فرمانداروباحضور طاهرخانی معاون برنامه ریزی،بخشداران ،شهرداران،روسای ادارات ، رئیس شورای شهر و سایر اعضای شورای ترافیک در فرمانداری تشکیل شد. این جلسه با موضوع ارائه طرح ترافیکی زیر گذر خیابان شهید غفاری توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ، ارائه طرح ترافیکی سه راهی محمود آباد با توجه به تعریض جاده اک به اسفرورین و همچنین ارائه طرح ترافیکی خیابان امام موسی صدر توسط شهرداری تاکستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان

‍ جلسه شورای هماهنگی بهبود ترافیک شهرستان تاکستان تشکیل گردید.

جلسه شورای هماهنگی بهبود ترافیک شهرستان تاکستان به ریاست طاهری فرمانداروباحضور طاهرخانی معاون برنامه ریزی،بخشداران ،شهرداران،روسای ادارات ، رئیس شورای شهر و سایر اعضای شورای ترافیک در فرمانداری تشکیل شد.

این جلسه با موضوع ارائه طرح ترافیکی زیر گذر خیابان شهید غفاری توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ، ارائه طرح ترافیکی سه راهی محمود آباد با توجه به تعریض جاده اک به اسفرورین و همچنین ارائه طرح ترافیکی خیابان امام موسی صدر توسط شهرداری تاکستان برگزار گردید.

در جلسه مذکور مقرر گردید با توجه به اینکه زیر گذر فعلی انتهای خیابان غفاری بصورت باکس و غیر استاندارد بوده ، نسبت به جمع آوری و احداث سازه پل با رعایت استاندارد های لازم و با ارتفاع قانونی توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام گردد.

در خصوص جاده اک به اسفرورین در سه راهی محمود آباد اقدامات لازم (دور برگردان) با رعایت ضوابط صورت گیرد.

طرح ترافیکی دو طرفه کردن خیابان امام موسی صدر تاکستان که در جلسه پیشنهاد گردید با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید طی دو هفته آینده شهرداری تاکستان طرح اصلاحی برای دو طرفه کردن خیابان های امام موسی صدر ، آیت الله سعیدی و طالقانی را به شورای ترافیک ارائه نماید.