رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

از ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان


20 خرداد, 1397 - 01:53 -- روابط عمومی فرم...
بازدید فرماندار

از ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان

طاهرخانی فرماندار تاکستان :بستر توسعه ژنوتیپ های انگور در ایستگاه درجه تحقیقات انگورکشورصورت می گیرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تاکستان ،

این بازدید جهت ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی درقالب کمیته برنامه ریزی شهرستان ،فراهم نمودن مقدمات اختصاص آب شرب به مجموعه وبررسی پیشنهادات موجود درجهت تامین نیاز آبی تنها ایستگاه درجه یک تحقیقاتی انگور کشورکه قریب به 1000 ژنوتیپ انگور از ارقام خارجی و بومی کشورکه دراین ایستگاه نگهداری می گردد، صورت گرفت .

سیاوش طاهرخانی فرماندار شهرستان تاکستان تصریح کرد: ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان به عنوان مهمترین ایستگاه تحقیقات انگور کشور در زمینه باغات انگور فعالیت  و مهمترین ایستگاه تحقیقات کشور بوده  و دارای امکانات بسیار مناسبی برای ذخیره ملی ، علمی و تحقیقاتی کشور  است و افزود،بستر توسعه ژنوتیپ های  انگور در ایستگاه درجه تحقیقات انگورکشورصورت می گیرد، 

فرماندار تاکستان با اشاره به ظرفیت هادو قابلیت های شهرستان تاکستان گفت: شهرستان تاکستان با  دارابودن ۲۸ هزار هکتار باغ انگور یکی از تولید کنندگان عمده انگور کشور است و افزود،درجهت ضرورت توسعه ایستگاه تحقیقات انگور این شهرستان پیگیر  استقرار ایستگاه تحقیقات گردو در این شهرستان می باشد .

گفتنی است، دراین بازدید،طاهرخانی معاونت برنامه ریزی فرماندار، رسولی رئیس ایستگاه و نصیری ریاست اداره منابع آب،فرماندار تاکستان را همراهی نمودند .